Pomáz angol nyelvóraPomáz angol nyelvórák Pomáz angol

A munkahelyi tanulás lényege a kényelem, a hatékonyság és az intenzitás.

A munkával, pozícióval kialakult elvárások során a munkaadók kommunikálni, gondolkodni és tanulni tudó munkatársakat keresnek. Amikor a kollégák egyénileg, illetve csoportban kezdenek tanulni, kimondatlanul is a vállalati célokat, a csoportkohéziót kívánják szolgálni. CORPORATE IDENTITY.
 
Egyikünk sem tökéletes, mindannyiunknak tanulnia, és fejlődnie kell. A különböző iskolatípusokban megszerzett kompetenciákra, készségekre építve – alkalmazkodva a vállalati kultúra értékeihez – rugalmasan illeszkedni kell az újabb és újabb szakmai kihívásokhoz, az új információhoz hozzá kell jutni, és tudni kell eligazodni a multikultúrális közegben, ahol a vállalat mozog. LIFE LONG LEARNING.
 
A többnyelvű közegből nem szabad kiszorulnia egy munkatársnak sem amiatt, mert nem egyenrangú a kommunikációs képessége más országokban élő munkatársaival. HATÉKONYSÁG.
 
Adott időintervallum alatt, meghatározott óraszámban elérhető a tanuló kolléga által kitűzött nyelvi készségszint. Milyen problémák merülhetnek fel az idegen nyelvű kommunikáció során?
  1. „Nem értem a folyékony beszédet. Elakadok, és bizonyos szavakon, kifejezéseken gondolkodom. Nem tudok reagálni a felvetett kérdésekre.” LISTENING SKILLS.
  2. „Mindent megértek, amit a külföldi kollégák mesélnek, kérdeznek, de azonnal elakadok, amint folyékonyan és választékosan szeretném kifejezni magam.” VOCABULARY BUILDING.
  3. „Értem az élő beszédet, ismerem a megfelelő kifejezéseket, de zavarban vagyok, ha a megfelelő nyelvtani szerkezet használatára gondolok. Úgy érzem, hogy csak 1-2 alapnyelvtant használok, és emiatt nem elég szofisztikált a kommunikációm. Magyarul tökéletesen átgondolt mondataim, az idegen nyelven túl egyszerűnek, banálisnak tűnnek.” GRAMMAR BUILDING.
A kihelyezett felnőttképzés lényege az, hogy a már stabil alap készségekkel rendelkező munkatársakat olyan új, használható és versenyképes tudással ruházzuk fel, amely elősegíti az őket alkalmazó cég piaci versenyképességének növelését. TANULÓ SZERVEZET.
 
 
A hatékony vállalati tanulás alapfeltétele.
 
A hatékony tanulás alapfeltételei.
A Company School Üzleti Nyelviskola oktatási struktúrája.
 
 
1. A cél, az elérni kívánt kulcskompetencia, tudás megfogalmazása
1.a. Igényfelmérés. A tanuló csoport tudás igényének felmérése, a vállalati követelményrendszer megismerése.
1.b. Szintfelmérés. A tanuló csoport tudásának felmérése szóban és írásban. A hasonló nyelvi kompetenciával rendelkező kollégák csoportba sorolása.
2. Alkalmazkodás a munkaidő követelményeihez.
2. Az órarend meghatározása.
 
3. A tananyag meghatározása.
4. A tanulás elkezdése.
4. Dinamikus oktatás, nyelvi és kommunikációs szintemelés.
 
5. Folyamatos és a tananyaghoz illeszkedő számonkérés.
 
6. Modul- és szintzárás esetén Látogatási Tanúsítvány kiállítása.